Concerta

(46 customer reviews)

kr1,600.00kr6,000.00

Clear
SKU: N/A Category:

Description

kjøp Concerta i sverige uten resept, vi har rask levering av Concerta og selges i original emballasje, 100% kvalitet svensk Concerta. Du bør ikke bruke Concerta hvis du har glaukom, tics eller Tourettes syndrom eller alvorlig angst, spenning eller agitasjon. Metylfenidat kan være vanedannende, og dette stoffet er en avhengighet. Fortell legen din dersom du har hatt problemer med narkotika eller alkoholmisbruk. Stimulerende midler har forårsaket hjerneslag, hjerteinfarkt og plutselig død hos personer med høyt blodtrykk, hjertesykdom eller hjertesvikt. Ring legen din umiddelbart hvis du har brystsmerter eller føler deg svimmel eller kortpustet når du tar Concerta. Ikke bruk Concerta hvis du har brukt en MAO-hemmer nedenfor de siste 14 dagene. En farlig legemiddelinteraksjon kan oppstå. MAO-hemmere inkluderer isokarboksazid, linezolid, metylenblått injeksjon, fenelzin, tranylcypromin og andre. Du kan kanskje ikke bruke Concerta hvis du er det allergisk mot metylfenidat eller hvis du har: glaukom; en personlig eller familiehistorie med tics (muskelrykninger) eller Tourettes syndrom; eller alvorlig angst, spenning eller agitasjon (stimulerende medisiner kan forverre disse symptomene). Stimulerende midler har forårsaket hjerneslag, hjerteinfarkt og plutselig død hos noen mennesker. Fortell legen din dersom du har: anfall eller epilepsi; Hvordan bør jeg ta Concerta? Ta Concerta depottabletter nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Følg alle instruksjonene på reseptetiketten og les alle medisinveiledninger eller instruksjonsark. Legen din kan noen ganger endre dosen din. Dosekravet kan endres hvis du bytter til et annet merke, annen styrke eller annen form for metylfenidat. Unngå medisineringsfeil ved kun å bruke medisinen legen din foreskriver. Metylfenidat kan være vanedannende. Overgrep kan forårsake overgrep, overdose eller død. Del aldri Concerta med en annen person. Oppbevar medisinen der andre ikke har tilgang til den. Å selge eller gi bort denne medisinen er i strid med loven.

Additional information

piller

1000st, 100st, 200st, 300st, 500st

46 reviews for Concerta

 1. Erika

  Good product and legit

 2. Jonas

  Don’t hesitate placing an order. Thanks for being real

 3. Donald

  Nice dealing with you guys. Keep it up

 4. Rere

  Jeg er så glad for at jeg endelig fant en behandling for ADD som hjelper meg med å reise meg opp fra sengen i normalt humør og gir meg energi til å starte dagen min.

 5. Dylan

  Denne medisinen gjør meg i stand til å fokusere på spesifikke aktiviteter og fullføre oppgaver. Jeg har forferdelige problemer med å fullføre oppgaver uten å bli distrahert av andre stimulanser.

 6. Batilde

  Denne medisinen har vært veldig effektiv for å få meg til å fokusere. Jeg er høyt utdannet, men jeg manglet drivkraft og vilje til å videreføre karrieren min. Jeg følte alltid at jeg levde i en tåke. Nå klarer jeg å fokusere og sette meg mål.

 7. Sebastian

  Datteren min, nå 14, ADHD, har vært uten medisiner i ca. 2 år. Hun har tidligere prøvd Ritalin, Adderall, Adderall XR og deretter Concerta i flere år. Concerta virket «god nok» i forhold til de andre.

 8. Markus

  Jeg er en 54 år gammel kvinne som ble diagnostisert med ADHD for 18 måneder siden. Jeg har tatt Concerta siden jeg fikk diagnosen. Jeg merket umiddelbart positive endringer i oppførselen min. I løpet av det siste året har jeg tatt 72 mg Concerta uten andre medisiner.

 9. Elias

  I took Concerta XL 18mg tablets once a day for 8 days, after having a successful trial of 5mg instant release Ritalin. The Concerta pill was easy to swallow and at first I did not notice a change. A few hours after the first pill I felt a fair amount more irritable and aggressive in general. I continued taking the medication daily and each day I felt worse. My appetite became non-existent; I had stomach cramps, anxiety attacks, dizziness, sleep disturbances, low mood and negative thoughts. I felt so awful that I came off of them by day 9 because I was not eating at all and felt like an anxious wreck. The only difference I noticed was that I was slightly less hyper but my productivity and motivation if anything got worse.

 10. William

  Sønnen min var på Concerta i to år, i alderen 10 – 12. Det hjalp ham mye i løpet av den tiden. Han var roligere og mer fokusert og gjorde det bedre på skolen.

 11. Isak

  This was the first medication my son tried. We stayed with it for almost 2 years, changing dosing, to try to get benefits. When he was on a high enough doses to get his ADHD under control, it caused massive headaches that were bad enough that he’d leave school. We ended up switching him to Vyvanse and the headaches are gone.

 12. Emil

  Started my LO (7) on Concerta, very helpful minus the side effects but they wear off after about 2 weeks even with increased dosage. Now taking 36mg.

 13. Jonas

  My son was diagnosed with adhd and impulsivity symptoms in 2017. We started with the Generic version of Concerta and then decided to try the brand name after too many side effects of the generic version. We’ve had very positive results since. My son is 9 and the 27mg dose fits him well.

 14. Christian

  Works well. Makes me feel happier and has improved my grades. My friend also takes it and we both think it’s good.

 15. Lucas

  I started taking Concerta (18 mg) 10 months ago for making mistakes at work. I immediately noticed a feeling like my head was clear and I could concentrate.

 16. Markus

  I am a 54 year old female who was diagnosed with ADHD 18 months ago. I have taken Concerta since receiving the diagnosis. I noticed immediately positive changes in my behavior. During the past year I have been taking 72 mg of Concerta with no other medications.

 17. Theodor

  Concerta har fungert bra for meg siden jeg var 6, og jeg er nå nesten 21.

 18. Kristian

  I am a dad with ADHD. I am taking Concerta 36mg since one month ago. It helps me enormously to focus at work, to reduce impulsive behaviors, to reduce sudden anger attack.

 19. Mathias

  Concerta 27mg is the first ADD med I’ve taken. I’m a mature adult, and have received no treatment for my inattentive-type ADD until now. For the first four days I was astonished at how much more focused I felt.

 20. Mikkel

  My son who is five years old has been diagnosed with ADHD. He was placed on 18 mgs of Concerta about one month ago. On the positive side the Concerta has really helped my son’s focusing at school, coloring/writing, and following of directions.

 21. Nikolai

  I am currently taking 27 mgs of Concerta and 150 mgs of Effexor XR (anxiety issues). I have been on these meds for over one year and they are helping me greatly. I remember having what I called the “evening” blues when I first started taking Concerta.

 22. Sebastian

  My daughter, now 14, ADHD, has been off medication for about 2 years. She previously tried Ritalin, Adderall, Adderall XR, and then Concerta for several years. Concerta seemed “good enough” in comparison to the others.

 23. Theodor

  Concerta has worked well for me since I was 6, and I am now almost 21.

 24. Tobias

  My 12-year-old daughter, an inattentive type, has been on 18mg Concerta for almost a year. Since taking Concerta, her ability to focus has greatly improved but her appetite has suffered.

 25. Victor

  My son started on 36 mg of Concerta at the last 2 months of the school year when he was 9. It worked immediately.

 26. Aldith

  Concerta really helped me study and focus.

 27. William

  My son was on Concerta for two years, ages 10 – 12. It helped him a lot during that time. He was calmer and more focused and did better in school.

 28. Aloisa

  I am so grateful for Concerta. I got diagnosed with ADHD Combination type at 21 years old, and likely would not have the life opportunities in terms of job and school I have today without the medicine. Before, I felt very anxious and frazzle brained. Taking Concerta/Ritalin is like putting on a pair of glasses, except for my mind. I am calmer, more confident; less distracted by outside noises and people, and actually am able to focus on one thing at a time. Also helps manage my procrastination symptoms and task-avoidance.

 29. Arvid

  Works for me. Helps me relax and remain in a good social mood.

 30. Batilde

  This medication has been very effective at getting me to focus. I am highly educated but I lacked drive and determination to further my career. I always felt like I was living in a fog. Now I am able to focus and set goals.

 31. Kristian

  Jeg er en pappa med ADHD. Jeg tar Concerta 36mg siden en måned siden. Det hjelper meg enormt å fokusere på jobben, redusere impulsiv atferd, redusere plutselig sinneangrep.

 32. Aloisa

  Jeg er så takknemlig for Concerta. Jeg fikk diagnosen ADHD kombinasjonstype som 21-åring, og ville sannsynligvis ikke hatt de livsmulighetene i form av jobb og skole jeg har i dag uten medisinen. Før følte jeg meg veldig engstelig og nervøs. Å ta Concerta/Ritalin er som å ta på seg et par briller, bortsett fra tankene mine. Jeg er roligere, mer selvsikker; mindre distrahert av lyder og mennesker utenfor, og er faktisk i stand til å fokusere på én ting om gangen. Hjelper også med å håndtere mine utsettelsessymptomer og oppgaveunngåelse.

 33. Christian

  Fungerer fint. Får meg til å føle meg gladere og har forbedret karakterene mine. Vennen min tar det også, og vi synes begge det er bra.

 34. Arvid

  Fungerer for meg. Hjelper meg å slappe av og holde meg i et godt sosialt humør.

 35. Nikolai

  Jeg tar for tiden 27 mg Concerta og 150 mg Effexor XR (angstproblemer). Jeg har gått på disse medisinene i over ett år og de hjelper meg veldig. Jeg husker at jeg hadde det jeg kalte «kveldsblues» da jeg først begynte å ta Concerta.

 36. Victor

  Sønnen min begynte på 36 mg Concerta de siste 2 månedene av skoleåret da han var 9. Det virket umiddelbart.

 37. Mathias

  Concerta 27mg er den første ADD-medisinen jeg har tatt. Jeg er en voksen voksen og har ikke mottatt noen behandling for min uoppmerksomme ADD før nå. De første fire dagene var jeg overrasket over hvor mye mer fokusert jeg følte meg.

 38. Lucas

  Jeg begynte å ta Concerta (18 mg) for 10 måneder siden for å ha gjort feil på jobben. Jeg merket umiddelbart en følelse av at hodet mitt var klart og jeg kunne konsentrere meg.

 39. Aldith

  Concerta hjalp meg virkelig med å studere og fokusere

 40. Aksel

  I am 22 years old and I have ADHD. Although I do benefit from concerta the side effects that I do experience is unexplainable. If I do not take it I experience extreme fatigue, hunger, irritability and mood swings.

 41. Tobias

  Min 12 år gamle datter, en uoppmerksom type, har gått på 18 mg Concerta i nesten ett år. Siden hun tok Concerta, har hennes evne til å fokusere betydelig forbedret seg, men appetitten hennes har lidd.

 42. Mikkel

  Sønnen min på fem år har fått diagnosen ADHD. Han ble satt på 18 mg Concerta for omtrent en måned siden. På den positive siden har Concerta virkelig hjulpet sønnen min med å fokusere på skolen, fargelegge/skrive og følge instruksjoner.

 43. Jonas

  Sønnen min ble diagnostisert med adhd og impulsivitetssymptomer i 2017. Vi startet med den generiske versjonen av Concerta og bestemte oss deretter for å prøve merkenavnet etter for mange bivirkninger av den generiske versjonen. Vi har hatt veldig positive resultater siden. Sønnen min er 9 og dosen på 27 mg passer ham godt.

 44. Emil

  Startet min LO (7) på Concerta, veldig nyttig minus bivirkningene, men de går over etter ca 2 uker selv med økt dosering. Tar nå 36mg.

 45. Isak

  Dette var den første medisinen min sønn prøvde. Vi holdt på med det i nesten 2 år, endret dosering, for å prøve å få fordeler. Da han var på høye nok doser til å få ADHD under kontroll, forårsaket det massive hodepine som var ille nok til at han sluttet på skolen. Vi endte opp med å bytte ham til Vyvanse og hodepinen er borte.

 46. Elias

  Jeg tok Concerta XL 18 mg tabletter en gang daglig i 8 dager, etter å ha hatt en vellykket utprøving av 5 mg umiddelbar frigjøring av Ritalin. Concerta-pillen var lett å svelge og først merket jeg ingen forandring. Noen timer etter den første pillen følte jeg meg en del mer irritabel og aggressiv generelt. Jeg fortsatte å ta medisinen daglig, og hver dag følte jeg meg verre. Appetitten min ble ikke-eksisterende; Jeg hadde magekramper, angstanfall, svimmelhet, søvnforstyrrelser, dårlig humør og negative tanker. Jeg følte meg så forferdelig at jeg gikk av dem på dag 9 fordi jeg ikke spiste i det hele tatt og følte meg som et urolig vrak. Den eneste forskjellen jeg la merke til var at jeg var litt mindre hyper, men produktiviteten og motivasjonen min ble verre hvis noe ble verre.

Add a review

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

nn_NONorwegian